فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

امروز قسمت دوم حد رو با شما در پیش میگیریم، اختصاص داره به محاسبۀ حد از روی نمودار، در تمام سوالایی که امروز با هم کار میکنیم، نمودار رو منه طراح برای شما رسم میکنم، میگم از روی این حد حساب و کتاب کن، یه چن تا تله مله هم برات میچینم که بتونی راحت بررسیشون کنی و مفهوماش درک کنی و تستاشو بزنی

آرشآرش