فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)

امروز هم در راستای حل تست مشتق، حتماً بهتون یادآوری میکنم که مفاهیم مشتق پذیری و نقطۀ زاویه دار و نقطۀ گوشه و وجود مشتق و همچنین ارتباط اون با پیوستگی رو پیش مطالعه ای داشته باشید تا بریم ببینیم امروز چی براتون تدارک دیدیم توی حل تست های مشتق.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم