فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 62 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)

بحث امروز احتمالمون اختصاص داره به ادامۀ مباحث احتمال از مقاطع پایه، اختصاص داره بیشتر به اونجاهایی که شما مباحث ترکیب و انتخاب رو باهاش روبرو هستیم. کیسه ای شامل چند مهره، جعبه شامل چند مهره، از میان مردها و زن ها، کلاً اختصاص داره به مبحث انتخاب، بریم سؤال های این مبحثو ببینیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم