فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح

بحث امروزمون ادامۀ مبحث حد هستش، اختصاص داره به حدهایی که شامل جزء صحیح هستن و اینکه اصلاً چپ و راست تو این حدها چه وضعیتی رو برای شما توی سوال ایجاد میکنن و شما در مواجهه با اون وضعیت ها چجوری از پس سوال بربیاید. سوالات خیلی خوبی براتون آماده کردیم و نکات جالبی داخلش هست.

آرشآرش