فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2

مبحث امروزمون میشه گفت زیر مجموعه معادلات و نامعادلات آشنایی با معادله درجه دو  کار کردن با دلتا که بلدین از قبل ما ادامه میدیم این مباحث رو رو نمودارهای براتون یادآوری می کنیم و اصل ماجرا اینه روابط ریشه ها و همچنین تشکیل معادله درجه دو رو برای شما دیکته می کنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم