فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 60 - تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت دوم)

جلسۀ دومی هست که مباحث تیپ تست های دایره رو داریم برای شما کار می کنیم، حتماً جلسۀ پیش به خصوص موضوعات مرکز پیدا کردن و شعاع پیدا کردن و وضعیت دو دایره رو مرور کنید، چون این جلسه هم متکی به جلسه پیش هست، منتهی تیپ تست های جدید برای شما در نظر گرفته شده که انشاا... موضوع دایره رو کلاً ببندیم و تموم شه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم