فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 70 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

جلسه دوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور کرده، باشید تست هاشو حتماً خودتون یه بار حل کنید امروز قشنگ میتونیم تستهای سطح بالاتر اندکی از سطح قبلی بالاتر رو، با همدیگه ببینیم و مرور نهایی لگاریتم رو امروز داشته باشیم با همدیگه، بریم ببینیم چی آماده کردیم براتون.