فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

بحث امروز ما از محاسبه حد اختصاص دارد محاسبه حد صفر صفرم موضوع معرفی شده است اینکه چرا مبهم را حذف کنیم چجوری از سفت کن خلاص بشیم رو با هم میشینیم صحبت میکنیم و داخلش هم یه کوچولو قاعده هوپیتال رو با هم صحبت خواهیم کرد ولی اختصاص داره به حدهای صفر صفرم

آرشآرش