فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)

در این جلسه به یادآوری توابع پایه به همراه نمودار های آن ها پرداخته می شود . دانش آموزان عزیز بعد از این جلسه به عنوان تکلیف باید نمودار های توابع پایه کتب ریاضی دهم ، یازدهم و دوازدهم را بررسی نمایند که البته در این جلسه نیز به رسم و بررسی آن ها پرداخته خواهد شد اما تمرین بیشتر شما سبب به دست آوردن تسلط در این مبحث خواهد شد.