فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص

امروز هم ادامه مبحث معادلات و نا معادلات اما باز زیر شاخه قدرمطلق رو می خوایم با هم بحث کنیم نکات اولیه و مهم قدر مطلق رو با هم کار میکنیم ریزه کاری هاش رو با هم مرور می کنیم سه چهارتا تست خوب هم حل میکنیم مسلط باشین و منتظر فیلم های بعدی

آرشآرش