فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

امروز ادامه بحث تابع رو داریم و در مورد یکنوایی بحث تابع با هم صحبت می کنیم، تابع های صعودی رو معرفی می کنیم، تابع های نزولی رو معرفی می کنیم و رو قید اکیدا هم با هم بحث می کنیم تست های خوبی هم حل خواهیم کرد

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.