فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 61 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)

امروز جلسۀ اولی هست که میخوایم موضوع احتمال رو داشته باشیم، اختصاص داره به مرور مفاهیم اولیه از ترکیبیات، جایگشت و همچنین مباحث ترکیب. اون هارو باید خوب از سال نهم و دهم یاد بگیرید، براتون مرور خواهیم کرد، مثال های خوبی از جایگشت براتون حل می کنیم تا برسیم به اون جلساتی که اصل موضوع احتمال و اون سؤالات داخل کنکور رو با همدیگه مرور خواهیم کرد، مفاهیم مهم هستند.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم