فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

مبحث امروزمون نقاط بحرانی هستش اما از دید محاسبه دیگه میخوایم حساب کتاب انجام بدیم شکل ها رو شما دقیق فهمیدین میخوام ببینم که اگه یه سوالی به من دادن گفتن که آقا مشتق رو محاسبه کن چه اتفاقی باید داخل این بیوفته نقاط بحرانی رو بررسی میکنیم ابتدا و انتها رو دوباره بهش توجه خواهیم کرد جایی که مشتق صفر میشه رو بهش توجه میکنیم، جایی که مشتق بی نهایت میشه رو توجه میکنیم انواع و اقسام نقاط اینجا پیش میاد اما ولی همشو ما لیست گذاشته بودیم اسمشو نقاط بحرانی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم