فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

میریم که مبحث مثلثات رو براتون شروع بکنیم از ابتدایی ترین مباحث مثلثات شروع خواهیم کرد، تعرف نسبت ها خوده سینوس چیه؟ رادیان چیه؟ مفهومش چیه فغرمول اولیه چی هستند دایره مثلثاتی کجاست اینارو شروع می کنیم درکشون کنیم اون کم و کاستی هایی که از قبل داریم رو قشنگ پوشش بدیم تا ما بتونیم قشنگ در موردش صحبت کنیم و تست های حرفه ای تر هم بزنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم