فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت

بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ بی نهایت بی نهایتم، اینجاست که به شما یاد میدیم که چجوری با تابع های کسری برخورد کنی، رفتار حد در بی نهایت تابع چجوری هستش، به چه خطی قراره نزدیک بشه یا اصلا به خط نزدیک میشه یا نمیشه، چه اتفاقی از لحاظ نموداری برای تابع میوفته و نحوۀ محاسبات تو مدل های مختلف چجوری هستش.