فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

امروز بخش دیگه ای از تابع رو برای شما در نظر گرفتیم اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، منظورم چهار عمل اصلیه و همچنین ترکیب توابع fogو gof مثال هایی رو که حل می کنیم قالبا ریشه تشریحی دارند یکی دو تا تست هم براتون حل خواهیم کرد 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم