فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

امروز بخش دیگه ای از تابع رو برای شما در نظر گرفتیم اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، منظورم چهار عمل اصلیه و همچنین ترکیب توابع fogو gof مثال هایی رو که حل می کنیم قالبا ریشه تشریحی دارند یکی دو تا تست هم براتون حل خواهیم کرد