فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه

بحث امروزمون تو مشتق و کاربرد مشتق اختصاص داره به یافتن مقادیر ماکسیموم مطلق و مینیموم مطلق یا به طور کلی اکسترمم مطلق تابع خیلی رابطه زیادی داره با جلسه پیش نقاط بحرانی، ینی اینجا ما نقاط بحرانی رو پیدا میکنیم وبعد شروع می کنیم نقاط ابتدا و انتها رو برای شما پیدا کردن و از داخل اونها ماکس مطلق و مین مطلق رو به شما تحویل میدیم 


لینک های مستقیم دانلود این فیلم