فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح

امروز بحثمون آشنایی با روابط جزء صحیح، مقدار پیدا کردن، قواعد غیر ممکن، رسم توابعی که جزء صحیح توش باشه یه کارایی که شما باید باهاش آشنا باشین به خصوص نمودار اصلی تابع جزء صحیح x رو شما باید حفظ باشید و به خصوص عملیات غیر ممکن رو شما قشنگ باید حفظ باشین 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم