فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی

حد امروزمون اختصاص داره به مباحث حد، ادامۀ حدهایی که این بار داخلشون قدر مطلق وجود داره. قبلاً حدهای جزء صحیح دار و براکت دار رو با هم صحبت کرده بودیم و نکاتشو حدوداً فهمیده بودیم چی به چیه، الان باید وارد حدهای قدر مطلق دار بشم، آخرهای فیلم هم شروع می کنیم به صحبت کردن راجع به سوالات ترکیبی، نکات خوب جزء صحیح دار و قدر مطلق دار با هم تلفیق میشن و نکات جدیدی که شما ممکنه توی فیلم های قبل اونها رو ندیده باشین، فیلم های قبلی و همین فیلم رو با دقت ببینید و نکته برداری کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

Loading
تابع قسمت (اول)، آشنایی با توابع پایه (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - تابع قسمت (اول)، آشنایی با توا ...

در این جلسه به یادآوری توابع پایه به همراه نمودار های آن ها پرداخته می شود . دانش آموزان عزیز بعد از ...
تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توابع پایه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت دوم)، آشنایی با توا ...

امروز قسمت دوم تابع های نمودار پایه رو برای شما مرور خواهیم کرد اختصاص داره به رسم تابع های قدر مطلق ...
تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت سوم)، یکنوایی توابع

امروز ادامه بحث تابع رو داریم و در مورد یکنوایی بحث تابع با هم صحبت می کنیم، تابع های صعودی رو معرفی ...
تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری و ترکیب توابع

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت چهارم)، اعمال جبری ...

امروز بخش دیگه ای از تابع رو برای شما در نظر گرفتیم اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، منظورم چهار ...
تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت پنجم)، تابع وارون

تجربی های عزیز امروز تابع وارون رو براتون مو شکافی خواهیم کرد نکاتش رو خواهیم گفت مباحث آموزشیش رو د ...
تابع (قسمت ششم)، حل تست های تابع

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت ششم)، حل تست های تا ...

امروز براتون حل تمرین تابع به خصوص مبحث تابع وارون رو داریم انواع تست های تابع رو می خوایم دوباره حل ...
مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مفاهیم اولیه

فیلم جلسه 7 - مثلثات از ابتدا (قسمت اول)، مف ...

میریم که مبحث مثلثات رو براتون شروع بکنیم از ابتدایی ترین مباحث مثلثات شروع خواهیم کرد، تعرف نسبت ها ...
مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جد ...

جلسه بعدی که برای شما تجربی ها در نظر داریم امروز ادامه مثلثات حذفیات درون کمانی رو به شما خواهیم گف ...
مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نمودار پایه مثلثاتی

فیلم جلسه 9 - مثلثات از ابتدا (قسمت سوم)، نم ...

امروز براتون درس مثلثات رو ادامه میدیم که اختصاص داره به رسم نمودارهای مثلثاتی و نمودارهای مثلثاتی پ ...
مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان و نصف کمان

فیلم جلسه 10 - مثلثات از ابتدا (قسمت چهارم)، ...

امروز باز هم برای شما مثلثات داریم روابط دو برابر کمان، دو برابر کمان داستانش چیه؟ قراره من به شما ا ...
مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، حل معادله مثلثاتی

فیلم جلسه 11 - مثلثات از ابتدا (قسمت پنجم)، ...

امروز میحث مثلثات حل معدلات رو باهم کار خواهیم کرد، حل معادلات خاص و همچنین حل معادلات مثلثاتی در حا ...
مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، کاربرد مثلثات

فیلم جلسه 12 - مثلثات از ابتدا (قسمت ششم)، ک ...

تجربی های عزیز امروز مثلثات کاربردش رو داریم برای شما ارائه میدیم بیشتر حل مثلث یافتن اضلاع مثلث و ک ...
مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - مثلثات از ابتدا (قسمت هفتم)، ...

امروز ما حل تست مثلثات رو داریم که قسمت اولش رو میریم تست های خیلی خوبی هم حل میشه براتون تو سی دقیق ...
مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - مثلثات از ابتدا (قسمت هشتم)، ...

امروز باز هم حل تست ویژه مثلثات رو برای شما در نظر گرفتم ادامۀ مجموعه قبلی هستش حتما چندین بار این د ...
معادلات و نامعادلات (قسمت اول)، جزء صحیح

فیلم جلسه 15 - معادلات و نامعادلات (قسمت اول ...

امروز بحثمون آشنایی با روابط جزء صحیح، مقدار پیدا کردن، قواعد غیر ممکن، رسم توابعی که جزء صحیح توش ب ...
معادلات و نامعادلات (قسمت دوم)، معادلات درجه 2

فیلم جلسه 16 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوم ...

مبحث امروزمون میشه گفت زیر مجموعه معادلات و نامعادلات آشنایی با معادله درجه دو  کار کردن با دلتا که ...
معادلات و نامعادلات (قسمت سوم)، قدر مطلق و خواص

فیلم جلسه 17 - معادلات و نامعادلات (قسمت سوم ...

امروز هم ادامه مبحث معادلات و نا معادلات اما باز زیر شاخه قدرمطلق رو می خوایم با هم بحث کنیم نکات او ...
معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا

فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چها ...

امروز بحث معادلات و نامعادلات رو با بحث روی کارهای عبارت های گویا، عبارت های کسری پیش میبریم تعیین ع ...
معادلات و نامعادلات (قسمت پنجم)، تعیین علامت و معادلات گنگ

فیلم جلسه 19 - معادلات و نامعادلات (قسمت پنج ...

امروز باز هم ادامه مبحث معادلات نا معادلات رو میریم با هم پیش میریم اختصاص پیدا میکنه به تعیین علامت ...
معادلات و نامعادلات (قسمت ششم)، حل تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - معادلات و نامعادلات (قسمت ششم ...

امروز براتون حل تست داریم از حل معادلات و نامعادلات بیشتر بحث اصلی امروز اختصاص داره به بحث های درجه ...
معادلات و نامعادلات (قسمت هفتم)، حل تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - معادلات و نامعادلات (قسمت هفت ...

بحث امروزمون هم حل تست معادلات و نامعادلات و اختصاص ویژه هم داره باز امروز به روابط ریشه ها معادله د ...
معادلات و نامعادلات (قسمت هشتم)، حل تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - معادلات و نامعادلات (قسمت هشت ...

امروز هم حل تست معادلات و نامعادلات که اختصاص داره تشکیل معادله درجه دو و تغییر متغیر معادله درجه دو ...
معادلات و نامعادلات (قسمت نهم)، حل تست (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 23 - معادلات و نامعادلات (قسمت نهم ...

امروز حل تست های حل معادله رو داریم، توی مبحث حل معادلات و نامعادلات تکنیک های خوبی یاد میگیرید، دو ...
معادلات و نامعادلات (قسمت دهم)، حل تست (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 24 - معادلات و نامعادلات (قسمت دهم ...

امروزم براتون حل تست از معادله و نامعادله داریم، انقد میخوایم براتون این موضوعاتو بشکافیم و ریزه کار ...
معادلات و نامعادلات (قسمت یازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

فیلم جلسه 25 - معادلات و نامعادلات (قسمت یاز ...

امروز هم حل تست معادلات داریم باز هم مثل چند جلسه قبل نکات جدیدی هم امروز یاد خواهیم گرفت 
معادلات و نامعادلات (قسمت دوازدهم)، حل تست (قسمت ششم)

فیلم جلسه 26 - معادلات و نامعادلات (قسمت دوا ...

سلام بچه های تجربی امروزم براتون حل تست معادله و نامعادله رو داریم، حتماً باید کلیپ های قبل رو دیده ...
معادلات و نامعادلات (قسمت سیزدهم)، حل تست (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 27 - معادلات و نامعادلات (قسمت سیز ...

امروز آخرین جلسۀ حل معادله و نامعادله رو برای شما تجربیای عزیز پی میگیریم، پایان بحث های معادله و نا ...
تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذیری و یافتن باقی مانده

فیلم جلسه 28 - تقسیم چند جمله ای ها، بخش پذی ...

امروز مقدمات حد رو می خوایم بررسی کنیم چجوری میخوایم راجع به تقسیم چندجمله ای به چندجمله ای و یافتن ...
حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی و حد داشتن

فیلم جلسه 29 - حد (قسمت اول)، مفهوم همسایگی ...

بحث امروزمون آغاز حد البته با مقدمه همسایگی هستش دقیق همسایگی ها رو باید توجیه بشید مفهومش رو بفهمین ...
حد (قسمت دوم)، حد از روی نمودار

فیلم جلسه 30 - حد (قسمت دوم)، حد از روی نمود ...

امروز قسمت دوم حد رو با شما در پیش میگیریم، اختصاص داره به محاسبۀ حد از روی نمودار، در تمام سوالایی ...
حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

فیلم جلسه 31 - حد (قسمت سوم)، محاسبه حد

بحث امروز ما از محاسبه حد اختصاص دارد محاسبه حد صفر صفرم موضوع معرفی شده است اینکه چرا مبهم را حذف ک ...
حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صحیح

فیلم جلسه 32 - حد (قسمت چهارم)، حدهای جزء صح ...

بحث امروزمون ادامۀ مبحث حد هستش، اختصاص داره به حدهایی که شامل جزء صحیح هستن و اینکه اصلاً چپ و راست ...
حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطلقی

فیلم جلسه 33 - حد (قسمت پنجم)، حدهای قدر مطل ...

حد امروزمون اختصاص داره به مباحث حد، ادامۀ حدهایی که این بار داخلشون قدر مطلق وجود داره. قبلاً حدهای ...
حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت

فیلم جلسه 34 - حد (قسمت ششم)، حد بی نهایت

بحث امروزمون ادامه موضوعات حد اختصاص داره به حد بی نهایت ینی جایی که جواب حد شما بی نهایت میشه موضوع ...
حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت

فیلم جلسه 35 - حد (قسمت هفتم)، حد در بی نهای ...

بحث امروزمون اختصاص پیدا میکنه به بررسی حد در بی نهایت روی توابع که معمولاً منتهی میشه به حالت مبهمِ ...
حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نقطه

فیلم جلسه 36 - حد (قسمت هشتم)، پیوستگی در نق ...

بحث امروزمون اختصاص داره به پیوستگی تابع در یک نقطه که مقدمه مشتق پذیری هم هست برای مباحث بعدی تو فص ...
حد (قسمت نهم)، پیوستگی در بازه و حل تست

فیلم جلسه 37 - حد (قسمت نهم)، پیوستگی در باز ...

بحث امروزمون در امتداد مبحث پیوستگی بررسی پیوستگی بازه ای تابع هستش اولش یه مقدار مفهومی صحبت می کنی ...
مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ مشتق

فیلم جلسه 38 - مشتق (قسمت اول)، مفهوم اولیۀ ...

بحث امروزمون اولین جلسه ای هست که اختصاص پیدا میکنه به مشتق و ما این کار رو با ارائه مفهوم مشتق با ش ...
مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط مسئله دار

فیلم جلسه 39 - مشتق (قسمت دوم)، مشتق در نقاط ...

بحث امروزمون در مورد مشتق اختصاص داره به بررسی مشتق و مشتق پذیری در نقاط مسئله دار، به خصوص ریشه های ...
مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوال از مفهوم مشتق و مشتق پذیری

فیلم جلسه 40 - مشتق (قسمت سوم)، حل نمونه سوا ...

امروز در ادامۀ مبحث مشتق پذیری و مشتق ناپذیری، مثال های خوبی رو میخوایم براتون حل کنیم هم از دید تشر ...
مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 41 - مشتق (قسمت چهارم)، قواعد مشتق ...

قسمت دیگه ای از مشتق رو در خدمت شما هستیم، اختصاص داره به اثبات قضایای مشتق گیری، یعنی ما یه سری قضا ...
مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 42 - مشتق (قسمت پنجم)، قواعد مشتق ...

بحث امروزمون ادامۀ قواعد مشتق گیری هستش، اختصاص داره به قواعد 12، 13 و 23 که براتون باید آشنا و جذاب ...
مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ تغییرات

فیلم جلسه 43 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق و آهنگ ...

بحث امروزمون از مشتق، اختصاص پیدا میکنه به آهنگ تغییرات و موضوعاتی که تو این زمینه میشه برای شما طرا ...
مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نمودا ...

امروز مبحث خیلی مهمی از مشتق رو با هم بررسی و مرور کنیم. نقاط بحرانی رو با هم مرور میکنیم حتما نقاط ...
مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی از دید محاسبه

فیلم جلسه 45 - مشتق (قسمت هشتم)، نقاط بحرانی ...

مبحث امروزمون نقاط بحرانی هستش اما از دید محاسبه دیگه میخوایم حساب کتاب انجام بدیم شکل ها رو شما دقی ...
مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطلق از دید محاسبه

فیلم جلسه 46 - مشتق (قسمت نهم)، اکسترمم مطل ...

بحث امروزمون تو مشتق و کاربرد مشتق اختصاص داره به یافتن مقادیر ماکسیموم مطلق و مینیموم مطلق یا به طو ...
مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - مشتق (قسمت دهم)، بهینه سازی ( ...

مبحث امروزمون در ادامه مباحث مشتق اختصاص داره به اکسترمم ها مطلق و کاربرد اکسترمم های مطلق که موضوع ...
مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - مشتق (قسمت یازدهم)، بهینه ساز ...

بحث امروزمون باز هم در امتداد مشتق و باز هم در امتداد مبحث بهینه سازی هستش باز هم بحث اکسترمم مطلق، ...
مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مراتب بالاتر

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت دوازدهم)، مشتق مرا ...

بحث امروزمون در امتداد مباحث مشتق اختصاص داره به مشتق مراتب بالاتر، که اونجا رد پای پیوستگی ها، مشتق ...
مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مشتق (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت سیزدهم)، حل تست مش ...

بحث امروزمون قبل از اینکه به مباحث مقاطع مخروطی و بُرش و دَوَران و ... برسیم، اختصاص داره به حل تست ...
مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست مشتق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت چهاردهم)، حل تست م ...

امروز هم در راستای حل تست مشتق، حتماً بهتون یادآوری میکنم که مفاهیم مشتق پذیری و نقطۀ زاویه دار و نق ...
مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت سوم)

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت پانزدهم)، حل تست م ...

بحث امروزمون در ادامۀ مباحث حل تست مشتق اختصاص پیدا میکنه به تست های 36 تا 54، مباحث قواعد مشتق گیری ...
مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست مشتق (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت شانزدهم)، حل تست م ...

ادامۀ موضوعات حل تست مشتق رو برای شما میخوایم پیش بگیرم. از تست 55 تا 72 رو میخوایم براتون حل کنیم. ...
مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشتق (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت هفدهم)، حل تست مشت ...

امروز هم حل تست مشتق براتون در نظر گرفتیم، اختصاص داره به مواردی مثل آهنگ تغییرات، مشتق مرتبۀ دوم، م ...
مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشت ...

امروز براتون آخرین جلسۀ حل تست مشتق رو در نظر گرفتیم، بحثای خط مماس، چن تا تست بهینه سازی، ماکس و می ...
تفکر تجسمی (قسمت اول)، دوران

فیلم جلسه 56 - تفکر تجسمی (قسمت اول)، دوران

بحث امروزمون در رابطه با تفکر تجسمی اختصاص داره به دوران، دوران حول یک خط، اصلی ترین مبحثی هست که تو ...
تفکر تجسمی (قسمت دوم)، برش، معرفی بیضی

فیلم جلسه 57 - تفکر تجسمی (قسمت دوم)، برش، م ...

در بحث امروزمون، در ادامۀ مباحث تفکر تجسمی میخوایم برش مقاطع مختلف رو برای شما معرفی کنیم، برش های ی ...
تفکر تجسمی (قسمت سوم)، حل تست بیضی

فیلم جلسه 58 - تفکر تجسمی (قسمت سوم)، حل تست ...

بحث امروزمون در ادامۀ مبحث بیضی اختصاص داره به حل تست و نمونه سؤال های خاص خوده بیضی، سؤال های خوبی ...
تفکر تجسمی (قسمت چهارم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 59 - تفکر تجسمی (قسمت چهارم)، دایر ...

بحث امروزمون اختصاص داره به مبحث دایره که حتماً ازش توی کنکور سوال خواهید داشت و توی امتحان نهایی هم ...
تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره، معرفی و تیپ تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 60 - تفکر تجسمی (قسمت پنجم)، دایره ...

جلسۀ دومی هست که مباحث تیپ تست های دایره رو داریم برای شما کار می کنیم، حتماً جلسۀ پیش به خصوص موضوع ...
احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احت ...

امروز جلسۀ اولی هست که میخوایم موضوع احتمال رو داشته باشیم، اختصاص داره به مرور مفاهیم اولیه از ترکی ...
احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احت ...

بحث امروز احتمالمون اختصاص داره به ادامۀ مباحث احتمال از مقاطع پایه، اختصاص داره بیشتر به اونجاهایی ...
احتمال (قسمت سوم)، مقدمات احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - احتمال (قسمت سوم)، مقدمات احت ...

بحث امروزمون بازم در امتداد مباحث احتمال هستش، اختصاص داره به احتمال های شرطی و مسائل گوناگون و همچن ...
احتمال (قسمت چهارم)، مقدمات احتمال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 64 - احتمال (قسمت چهارم)، مقدمات ا ...

بحث امروزمون در ادامۀ مباحث احتمال اختصاص داره به پیشامدهای ناسازگار و بررسی احتمال در حالت کلی، مبا ...
احتمال (قسمت پنجم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - احتمال (قسمت پنجم)، قانون احت ...

امروز هم در ادامۀ مباحث احتمال، کارمون رو اختصاص میدیم به قانون احتمال کل، موضوعاتی که توی سال دوازد ...
هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - هندسه مختصاتی (قسمت اول)، مرو ...

امروز مبحثمون اختصاص داره به هندسۀ مختصاتی که بعضی مواقع شما توی درس های مقاطع مخروطی هم ازش استفاده ...
هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - هندسه مختصاتی (قسمت دوم)، مرو ...

بحث امروزمون در امتداد مرور تست وار هندسه مختصاتیه از تست شماره 13 میریم تا 24 بعد مباحثی که کار میک ...
هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 68 - هندسه مختصاتی (قسمت سوم)، مرو ...

امروز جلسه سوم حل تمرین تست وار مبحث هندسه مختصاتیه، سوالهای خوبی هم براتون تدارک دیدیم، به شرطی که ...
لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 69 - لگاریتم (قسمت اول)، مرور تست ...

امروز جلسه اولیه که برای شما مرور تست وار مبحث لگ و تابع نمایی رو میخواهیم انجام بدیم این نیازمند ای ...
لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 70 - لگاریتم (قسمت دوم)، مرور تست ...

جلسه دوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور ک ...
لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 71 - لگاریتم (قسمت سوم)، مرور تست ...

جلسه سوم مرور تست وار لگاریتم رو میخوایم با همدیگه دنبال کنیم، امیدوارم نکات جلسه پیش رو قشنگ مرور ک ...
هندسه پایه (قسمت اول)، مرور تست (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - هندسه پایه (قسمت اول)، مرور ت ...

امروز جلسه اولین هستش که ما مفاهیم هندسه پایه رو میخوایم مرور تست وار برای شما داشته باشیم، مفاهیمی ...
هندسه پایه (قسمت دوم)، مرور تست (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - هندسه پایه (قسمت دوم)، مرور ت ...

جلسه دومیه که میخوایم براتون تست های هندسه پایه رو بصورت تستی مرور کنیم، امیدوارم که مباحث جلسه قبل ...
هندسه پایه (قسمت سوم)، مرور تست (قسمت سوم)

فیلم جلسه 74 - هندسه پایه (قسمت سوم)، مرور ت ...

امروز جلسه آخری هست که ما برای شما هندسه پایه رو بصورت تست وار مرور می کنیم، مباحثی که داریم یه خرده ...