فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 8 - مثلثات از ابتدا (قسمت دوم)، جدول مثلثاتی و حذفیات درون کمانی

جلسه بعدی که برای شما تجربی ها در نظر داریم امروز ادامه مثلثات حذفیات درون کمانی رو به شما خواهیم گفت جدول مثاثاتی رو با یک نگاه دیگه به شما میگیم همچنین هم خانواده ها مرتبط با جدول رو به شما یادآوری می کنیم چند تا تست هم برای شما حل می کنیم که تست های خوبی هستند، مرور کنید قشنگ مثلثات رو چون میدونیم که تو کنکور سال بعد یکی از اصلی ترین و تست خیز ترین موضوعات برای شما تو کنکور خواهد بود 

آرشآرش