فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 18 - معادلات و نامعادلات (قسمت چهارم)، عبارات گویا

امروز بحث معادلات و نامعادلات رو با بحث روی کارهای عبارت های گویا، عبارت های کسری پیش میبریم تعیین علامت به شما یاد میدیم بحث معادلات حل کردن کسری ها رو به شما یاد میدیم و نکاتی که اون تو باید بهش دقت کنید یکی دو تا سوال خوب هم برای شما حل میکنم و تو این فیلم هایی که تو این چند روزه نگاه کردیم خوب مسلط باشیم تا بتونیم برسیم به حل تست های ویژه معادلات و نا معادلات ه شامل کار با قدر مطلق کار با عبارات گویا، کار با عبارات جزء صحیح این همه معادلات و نامعادلات رو تو اون فیلم های حل تست یه بار دیگه مرور خواهیم کرد 

آرشآرش