فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هجدهم)، حل تست مشتق (قسمت ششم)

امروز براتون آخرین جلسۀ حل تست مشتق رو در نظر گرفتیم، بحثای خط مماس، چن تا تست بهینه سازی، ماکس و مین مطلق رو برای شما حل خواهیم کرد که وقتی بحث مشتق رو تموم کردیم بریم سراغ باقی مباحث ریاضی تجربی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم