فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 44 - مشتق (قسمت هفتم)، بررسی نموداری نقاط بحرانی و اکسترمم

امروز مبحث خیلی مهمی از مشتق رو با هم بررسی و مرور کنیم. نقاط بحرانی رو با هم مرور میکنیم حتما نقاط مشتق ناپذیر رو هم شکل ها و نمودارهاش رو بررسی میکنیم با هم نقاط اکسترمم نسبی چه ماکسی نسبی چه مینی نسبی رو میشنیم با هم روی نمودار موشکافی میکنیم و همچنین نقاط اکسترمم مطلق چه ماکس مطلق چه مین مطلق باز هم اونو از دید نمودار مباحثش شکلی و خط مماسیشون رو مو شکافی میکنیم دقیق میشه گفت امروز زیاد محاسبات نداریم دقیق مفاهیم رو شما باید تو ذهنتون بسپارین و تو ذهنتون داشته باشین.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم