صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم ها : 49 | جزوه ها: 2

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها سلام، خسته نباشید تابستون زحمات زیادی متحمل شدید. اما میخوام در این دوره جدید پنبه ادبیات رو بزنم، صفر تا صدشو میخوام بگم.

فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 این کار رو با هدف صفر تا صد ادبیات شروع می کنیم، بدین منظور که ما میخوایم هر درس رو هر بیت رو هر متن رو بطور کامل تا اونجایی که

فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم بچه ها به درس یکم، شُکرِ نعمت. این متن برای گلستان سعدیِ شیخ مصلح الدین شیرازی. میدونید که گلستان و بوستان در عرض دو سال ت

فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز بقیه درس اول همون درس گلستان را میخواهیم صفر تا صد این درس را بیان کنیم. تمامی آرایه های ادبی موجود در نثرها و ابیات

فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خوب بچه ها هنوز گلستان تموم نشده، هنوز درس سعدی به اتمام نرسیده و تا به اینجا به نیمه رسیده و امروز میخواهیم ادامه مباحث را ادامه

فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوام براتون هم قسمت پایانی رو براتون تحلیل کنم و بیان کنم، هم نکات ریز افتاده ای که از زیر چشم من بعضی وقت ها می افته، او

فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بچه ها میخوام راجب پروین و شعر او صحبت کنم، میخوام بگم که پروین شاعره بزرگ ایران است و یکی از گرانقدرترین شاعران معاصر ماست

فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم درس حافظ رو بدیم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق. این غزل یک غزل تعلیمی و بسیار زیباست. وزنش مضارع ست. مفعول و فاعلات و

فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخوره بگم بچه های عزیز. میدونید

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردند، شعر گفتن و غزل گفتن، عارف قزوینی ست.

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس سوم، بخش دوم دفترِ زمانه. فرخی یزدی رو میخوام معرفی کنم. کوتاهم براتون میگم از مشروطه خواهان 1268 در یزد. 1318 در ز

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس پنجم، درس دماوندیه، درس دماوندیه، درس بسیار مهمی است، درس سیاسی است ولی خوب خیلی چیزاش حذف شده، اما خوب درس بسیار خ

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت دوم شعر دماوندیه که بسیار مهم و پر مطلبه، قالب این شعر رو بهتون گفتیم که این شعر، شعر قصیده است. قصیده هم میدونید

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به روانخوانی، درس جاسوسی که الاغ بود، نویسندۀ اون احمد عرب لو هست، او در حوزۀ کودک، در حوزۀ دفاع مقدس و جوان خیلی کارها کر

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس ششم، درس ششم نی نامه ست، بهار ولدی فرزندی داره بنام جلال الدین محمد بلخی یا رومی، بخاطر اینکه در اونجا زندگی کرده د

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت دوم مثنوی که از بیت هشتم شروع میشه، تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست، خوب در این بخش، بخش دوم، مولوی هنرنمایی هایی د

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مورد اسلوب معادله بحث های زیادی شده، امروز به قسمت سوم درس ششم رسیدیم و یک آرایۀ بسیار مهم رو براتون طرح کرده کتاب و اون اسلوب

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس هفتم، در حقیقت عشق، این درس دربارۀ عشق صحبت می کنه که اساس همه چی عشقه، اساس همه چی عشقه و در پایانش یه خطی داره می

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش دوم درس هفتم که سودای عشقه از کتاب تمهیدات عین القضات همدانیه. در این بخش مقام عشق رو برای شما بازگو و تبیین و تفسی

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیدم به قسمت پایانی درس هفتم، درس هفتم قسمت دستورش بچه ها خیلی مهمه، چند جزئی هاست، دو جزئی، سه جزئی، خیلی مهمه و همیشه تو کنک

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
خواستم از شفیعی بگم دیدم زبان الکنه، شفیعی مرد بزرگیست، مرد تاریخ سازیست، مرد ادیب پروریست، چیزی نمیتونم بگم، ذره نمیتونیم در مور

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس هشتم، درس از پاریز تا پاریس، پر واضحه، دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از استادان برجستۀ تاریخ ایران هست، ایشون در سال

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش پایانی درس هشتم، درس هشتم با از پاریز تا پاریس شروع میشه، برای استاد بنام دکتر باستانی پاریزی، آثاری رو اونجا براتو

فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز رسیدیم به درس کویر برای شریعتی، کتابی ست بسیار زیبا، بسیار ادبی و قشنگ، نیاز به تحلیل و بررسی داره. حالا در متن براتون دونه

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بخش دوم درس نهم، کویر از شریعتی، شریعتی از جمله کسانی است که در ارتقای فکری ایرانیان نقش بسزایی داشته، او آثار متعددی ر

فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوام یک پاراگراف از شریعتی براتون حل کنم، بدرد همتون میخوره، تمام نکات رو براتون میگم، بسیار زیباست، تقریباً آنچه که در ک

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت ششم)، درس نهم: کویر (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به پایان درس شریعتی رسیدیم، تو این جلسه چی میخوام براتون بگم، میخوام همۀ مواردی رو که توی قسمت پایان هست ریزشو براتون بگم، آنچه ک

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
محمد بهمن بیگی از نویسندهای معاصره از عشایر فارسه ایل قشقایست او دوره کودکی و نوجوانیش رو پس پشت مینهد و داستانهای ایل قشقای رو د

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هشتم)، درس نهم: کویر (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوام بگم که تأثیر شعر با موسیقی وقتی چفت باشه، چقدر زیاده و اونم در روانخوانیه بوی جوی مولیانه که یک حاکم رو از حرا به طر

فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت اول)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس دهم، درس فصل شکوفایی برای استاد عزیزم مرحوم سلمان هراتی است که زود از ما جدا شد، سلمان هراتی در 1 فروردین 1338 در م

فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت دوم)، درس دهم: فصل شکوفایی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به تیرانا، میدونید که تیرانا یک فرزند خیالیست که بعضی ها با اسم دیگه ای در آثارشون درست میکنند، با اون صحبت میکنند، اما مه

فیلم جلسه 31 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت سوم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به درس یازدهم با عنوان (آن شب عزیز)نوشته ی سید مهدی شجاعی می پردازیم .در مورد سید مهدی شجاعی و آثار او صحبت میکنیم و

فیلم جلسه 32 - فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی (قسمت چهارم)، درس یازدهم: آن شب عزیز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به شعرخوانی قسمت دوم درس یازدهم، شکوه چشمان تو، مربوط به محسن حججی این شهید مدافع حرم. صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظا

فیلم جلسه 33 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت اول)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس دوازدهم، یکی از درس های بسیار مهم و تاریخ ساز ایران، اثر مال فردوسیه، گذر سیاوش از آتش، درسی بسیار زیبا، قشنگ و قدر

فیلم جلسه 34 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت دوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به یه سری ابیاتی که این ابیات یه چیزایی رو برای ما روشن میکنه، مثلاً بچه ها میگه: وزان پس به مو بد بفرمود شاه که بر چوب ری

فیلم جلسه 35 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت سوم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت اخر سیاوشو براتون میگیم. صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی فیلم جلسه 35 - فصل ششم: ادبیات

فیلم جلسه 36 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت چهارم)، درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوام یه نکاتی رو امروز براتون بگم، پیشایش دقت کنید، هر کلمه باید تو جمله قرار بگیره تا معنا و مفهوم آن بطور صحیح ازش اخذ بشه، ی

فیلم جلسه 37 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت پنجم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس سیزدهم، اخوان ثالث. تخلصش میم امید، سر واژۀ نامش ماست. مهدی اخوان ثالث 10 اسفند 1307 در مشهد متولد و آنجا در شهریور

فیلم جلسه 38 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ششم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی اخوان ثالثه، اخوان با نشر مجموعۀ زمستان در سال 1335، در شعر حماسی و اجتماعی به یه شکل تازه ای

فیلم جلسه 39 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت هفتم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به ابوالقاسم لاهوتی، ابوالقاسم لاهوتی اسمش ابوالقاسم الهامیه، متخلص به لاهوتی خان، در 1264 در کرمانشاه متولد شده، در 1335

فیلم جلسه 40 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت اول)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس چهاردهم منطق الطیر عطار، سی مرغ و سیمرغ. منطق الطیر عطار یک حماسۀ عرفانی است، این اثر عطار بیشتر در خدمت بیان فکر و

فیلم جلسه 41 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت دوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت دوم منطق الطیر عطار نیشابوری، همون سی مرغ و سیمرغ، یه نکاتی بهتون گفتم، گفتم هدهد نماد راهبره، چین نماد زیباییه، س

فیلم جلسه 42 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت سوم)، درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
محمد بن علی بن محمد ظهیری سمرقندی، اوایل قرن شش و هفت، از نویسندگان بسیار توانا، در دربار آخرین پادشاه سلسلۀ آل افراسیاب بوده، چن

فیلم جلسه 43 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت چهارم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس شانزدهم کباب غاز، نویسنده: سید علی موسوی جمالزاده است، 23 دی 1270 در اصفهان، 17 آبان 1376 در ژنو سوییس روی در نقاب

فیلم جلسه 44 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت پنجم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
محمد علی جمالزاده سبک واقع گراست، یعنی حقیقت آنچه را که می بیند ثبت می کنه، داستان کباب غاز رو که شما میخونید واقع گرا یا همون رئ

فیلم جلسه 45 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت ششم)، درس شانزدهم: کباب غاز (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رضا امیرخانی رو میخوام معرفی کنم براتون، 27 اردیبهشت 1352 در تهران متولد شده، نویسنده، منتقد ادبی، به گفته خودش او از نویسندگان م

فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هفتم)، درس هفدهم: خندۀ تو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
پابلو نرودا متولد 12 ژوئیه 1904 در جنوب سانتیاگوی شیلی شهر پارال، بعلت سرطان پروستات، در 23 سپتامبر 1973 در همان شهر روی در نقاب

فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت هشتم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ویلیام شکسپیر بزرگترین شاعر درام نویس انگلستانه، نامش با درام و نمایشنامه نویسی اوج گرفت، مضامین نمایشنامه های او تراژدی، کمدی و

فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: ادبیات داستانی (قسمت نهم)، درس هجدهم: عشق جاودانی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آلفونس دوده، ایشون از نویسندگان نامدار فرانسه است، به سال 1840 زاده شد و در سال 1897 هم وفات کرد. از کتاب های وی که به فارسی برگر