صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم ها : 26
فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بچه ها سلام، خسته نباشید تابستون زحمات زیادی متحمل شدید. اما میخوام در این دوره جدید پنبه ادبیات رو بزنم، صفر تا صدشو میخوام بگم....
فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
 این کار رو با هدف صفر تا صد ادبیات شروع می کنیم، بدین منظور که ما میخوایم هر درس رو هر بیت رو هر متن رو بطور کامل تا اونجایی که ...
فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
رسیدیم بچه ها به درس یکم، شُکرِ نعمت. این متن برای گلستان سعدیِ شیخ مصلح الدین شیرازی. میدونید که گلستان و بوستان در عرض دو سال ت...
فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بچه ها امروز بقیه درس اول همون درس گلستان را میخواهیم صفر تا صد این درس را بیان کنیم. تمامی آرایه های ادبی موجود در نثرها و ابیات...
فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
خوب بچه ها هنوز گلستان تموم نشده، هنوز درس سعدی به اتمام نرسیده و تا به اینجا به نیمه رسیده و امروز میخواهیم ادامه مباحث را ادامه...
فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
امروز میخوام براتون هم قسمت پایانی رو براتون تحلیل کنم و بیان کنم، هم نکات ریز افتاده ای که از زیر چشم من بعضی وقت ها می افته، او...
فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
امروز بچه ها میخوام راجب پروین و شعر او صحبت کنم، میخوام بگم که پروین شاعره بزرگ ایران است و یکی از گرانقدرترین شاعران معاصر ماست...
فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
امروز میخوایم درس حافظ رو بدیم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق. این غزل یک غزل تعلیمی و بسیار زیباست. وزنش مضارع ست. مفعول و فاعلات و...
فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخوره بگم بچه های عزیز. میدونید ...
فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/8| آلاء
رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردند، شعر گفتن و غزل گفتن، عارف قزوینی ست. ...
فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/9| آلاء
رسیدیم به درس سوم، بخش دوم دفترِ زمانه. فرخی یزدی رو میخوام معرفی کنم. کوتاهم براتون میگم از مشروطه خواهان 1268 در یزد. 1318 در ز...
فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
رسیدیم به درس پنجم، درس دماوندیه، درس دماوندیه، درس بسیار مهمی است، درس سیاسی است ولی خوب خیلی چیزاش حذف شده، اما خوب درس بسیار خ...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
رسیدیم به قسمت دوم شعر دماوندیه که بسیار مهم و پر مطلبه، قالب این شعر رو بهتون گفتیم که این شعر، شعر قصیده است. قصیده هم میدونید ...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/16| آلاء
رسیدیم به روانخوانی، درس جاسوسی که الاغ بود، نویسندۀ اون احمد عرب لو هست، او در حوزۀ کودک، در حوزۀ دفاع مقدس و جوان خیلی کارها کر...
فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/19| آلاء
رسیدیم به درس ششم، درس ششم نی نامه ست، بهار ولدی فرزندی داره بنام جلال الدین محمد بلخی یا رومی، بخاطر اینکه در اونجا زندگی کرده د...
فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت دوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/21| آلاء
رسیدیم به قسمت دوم مثنوی که از بیت هشتم شروع میشه، تن ز جان و جان ز تن مسطور نیست، خوب در این بخش، بخش دوم، مولوی هنرنمایی هایی د...
فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت سوم)، درس ششم: نی نامه (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/23| آلاء
در مورد اسلوب معادله بحث های زیادی شده، امروز به قسمت سوم درس ششم رسیدیم و یک آرایۀ بسیار مهم رو براتون طرح کرده کتاب و اون اسلوب...
فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت چهارم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/26| آلاء
رسیدیم به درس هفتم، در حقیقت عشق، این درس دربارۀ عشق صحبت می کنه که اساس همه چی عشقه، اساس همه چی عشقه و در پایانش یه خطی داره می...
فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)،	درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت پنجم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/28| آلاء
رسیدیم به بخش دوم درس هفتم که سودای عشقه از کتاب تمهیدات عین القضات همدانیه. در این بخش مقام عشق رو برای شما بازگو و تبیین و تفسی...
فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ششم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
رسیدیدم به قسمت پایانی درس هفتم، درس هفتم قسمت دستورش بچه ها خیلی مهمه، چند جزئی هاست، دو جزئی، سه جزئی، خیلی مهمه و همیشه تو کنک...
فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت هفتم)، درس هفتم: در حقیقت عشق (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/3| آلاء
خواستم از شفیعی بگم دیدم زبان الکنه، شفیعی مرد بزرگیست، مرد تاریخ سازیست، مرد ادیب پروریست، چیزی نمیتونم بگم، ذره نمیتونیم در مور...
فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت اول)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/6| آلاء
رسیدیم به درس هشتم، درس از پاریز تا پاریس، پر واضحه، دکتر ابراهیم باستانی پاریزی از استادان برجستۀ تاریخ ایران هست، ایشون در سال ...
فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/7| آلاء
رسیدیم به بخش پایانی درس هشتم، درس هشتم با از پاریز تا پاریس شروع میشه، برای استاد بنام دکتر باستانی پاریزی، آثاری رو اونجا براتو...
فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت سوم)، درس نهم: کویر (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/10| آلاء
امروز رسیدیم به درس کویر برای شریعتی، کتابی ست بسیار زیبا، بسیار ادبی و قشنگ، نیاز به تحلیل و بررسی داره. حالا در متن براتون دونه...
فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
رسیدیم به بخش دوم درس نهم، کویر از شریعتی، شریعتی از جمله کسانی است که در ارتقای فکری ایرانیان نقش بسزایی داشته، او آثار متعددی ر...
فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)

فیلم جلسه 25 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت پنجم)، درس نهم: کویر (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/14| آلاء
امروز میخوام یک پاراگراف از شریعتی براتون حل کنم، بدرد همتون میخوره، تمام نکات رو براتون میگم، بسیار زیباست، تقریباً آنچه که در ک...