فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

رسیدیم به درس سوم، بخش دوم دفترِ زمانه. فرخی یزدی رو میخوام معرفی کنم. کوتاهم براتون میگم از مشروطه خواهان 1268 در یزد. 1318 در زندان قصر تهران، کشته میشه. در یزد فعالیت آزادی خواهیشو شروع کرده بود، اونجا روزنامه نویس بوده. خلاصه کارهای روزنامه ای و تبلیغاتی زیادی میکرده برای آزادی. بعداً نماینده مجلس میشه.