فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

رسیدیم به روانخوانی، درس جاسوسی که الاغ بود، نویسندۀ اون احمد عرب لو هست، او در حوزۀ کودک، در حوزۀ دفاع مقدس و جوان خیلی کارها کرده، خیلی آثاری رو قلم زده، خوب برای معرفی ایشون من بگم 1344 در تهران به دنیا اومد، کارشناسی ارشد ادبیاته، 17 سال سردبیر مجلۀ رشد نوجوان بوده ایشون، کتاب های زیادی داره، مثلاً مجسمۀ متحرک، اشک غول، داستانی که امروز براتون میخونیم، وقتی که آقای مدیر کارگاه میشود و خیلی تعداد آثار ایشون زیاده و این اثری که برای شما میخونیم امروز، جاسوسی که الاغ بود در حوزۀ دفاع مقدس هست و چاشنی هایی از طنز همراه این نوشته هست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم