فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

 این کار رو با هدف صفر تا صد ادبیات شروع می کنیم، بدین منظور که ما میخوایم هر درس رو هر بیت رو هر متن رو بطور کامل تا اونجایی که خدا به ما توفیق میده و توانایی میده و یاری می کنه، برای شما بیان کنیم و در خدمت شما باشیم. امید است که از این بهره های لازم رو کسب کنید
خوب رسیدیم به ستایش، هر شاعر توانمند و بزرگواری  کارش رو با ستایش شروع میکنه همه ستایش دارند ولی هر کس به نوعی، با نام خدا شروع می کنند با ستایش پروردگار شروع می کنند و این ستایش کارشون رو ماندگار و مانا میکنه

لینک های مستقیم دانلود این فیلم