فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخوره بگم بچه های عزیز. میدونید که حافظ خداوندگار عشق و عرفانِ. ثنایی در اواخر قرن ششم تقریباً عرفان رو وارد شعر فارسی کرد. بعد از اون عطار اومد اون رو تقویت کرد. بعد از اون مولوی اون عرفان رو به اوج و قله اصلی خودش رسوند. خداوندگار عرفانِ. سعدی میدونید که خداوندگار عشقِ ولی حافظ خداوندگار عشق و عرفانِ.