فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخوره بگم بچه های عزیز. میدونید که حافظ خداوندگار عشق و عرفانِ. ثنایی در اواخر قرن ششم تقریباً عرفان رو وارد شعر فارسی کرد. بعد از اون عطار اومد اون رو تقویت کرد. بعد از اون مولوی اون عرفان رو به اوج و قله اصلی خودش رسوند. خداوندگار عرفانِ. سعدی میدونید که خداوندگار عشقِ ولی حافظ خداوندگار عشق و عرفانِ.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

Loading
معرفی مباحث فیلم های ادبیات فارسی سال دوازدهم

فیلم جلسه 0 - معرفی مباحث فیلم های ادبیات فا ...

بچه ها سلام، خسته نباشید تابستون زحمات زیادی متحمل شدید. اما میخوام در این دوره جدید پنبه ادبیات رو ...
ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

فیلم جلسه 1 - ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

 این کار رو با هدف صفر تا صد ادبیات شروع می کنیم، بدین منظور که ما میخوایم هر درس رو هر بیت رو هر مت ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ا ...

رسیدیم بچه ها به درس یکم، شُکرِ نعمت. این متن برای گلستان سعدیِ شیخ مصلح الدین شیرازی. میدونید که گل ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت د ...

بچه ها امروز بقیه درس اول همون درس گلستان را میخواهیم صفر تا صد این درس را بیان کنیم. تمامی آرایه ها ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت س ...

خوب بچه ها هنوز گلستان تموم نشده، هنوز درس سعدی به اتمام نرسیده و تا به اینجا به نیمه رسیده و امروز ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چهارم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت چ ...

امروز میخوام براتون هم قسمت پایانی رو براتون تحلیل کنم و بیان کنم، هم نکات ریز افتاده ای که از زیر چ ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پنجم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت پ ...

امروز بچه ها میخوام راجب پروین و شعر او صحبت کنم، میخوام بگم که پروین شاعره بزرگ ایران است و یکی از ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ششم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ش ...

امروز میخوایم درس حافظ رو بدیم. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق. این غزل یک غزل تعلیمی و بسیار زیباست. وز ...
فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت هفتم)، درس دوم: مست و هُشیار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت ه ...

امروز میخوام قسمت دوم شعر حافظ رو اون کیمیای هستی رو براتون حلاجی کنم، براتون اون چی که بدردتون میخو ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردند، شعر گفتن ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت دوم)، درس سوم، قسمت دوم: دفترِ زمانه

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به درس سوم، بخش دوم دفترِ زمانه. فرخی یزدی رو میخوام معرفی کنم. کوتاهم براتون میگم از مشروطه ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت سوم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به درس پنجم، درس دماوندیه، درس دماوندیه، درس بسیار مهمی است، درس سیاسی است ولی خوب خیلی چیزاش ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به قسمت دوم شعر دماوندیه که بسیار مهم و پر مطلبه، قالب این شعر رو بهتون گفتیم که این شعر، شعر ...
فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت پنجم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت سوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت ...

رسیدیم به روانخوانی، درس جاسوسی که الاغ بود، نویسندۀ اون احمد عرب لو هست، او در حوزۀ کودک، در حوزۀ د ...
فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت اول)، درس ششم: نی نامه (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: ادبیات غنایی (قسمت ا ...

رسیدیم به درس ششم، درس ششم نی نامه ست، بهار ولدی فرزندی داره بنام جلال الدین محمد بلخی یا رومی، بخاط ...