فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم جلسه 38 - فصل ششم: ادبیات حماسی (قسمت ششم)، درس سیزدهم: خوانِ هشتم (قسمت دوم)

یکی از موفق ترین رهروان شعر نیمایی اخوان ثالثه، اخوان با نشر مجموعۀ زمستان در سال 1335، در شعر حماسی و اجتماعی به یه شکل تازه ای دست پیدا کرد، خوان هشتم از مجموعۀ در حیاط کوچ پاییز در زندان انتخاب شده بود، او در این شعر با زبان روایی حماسی  و با ویژگی های سبک خراسانی، بچه های انسانی حواستون باشه، پایان غم انگیز کشته شدن رستم و رعش رو به دست شداد برادر ناتنی رستم از زبان نقال که خودش باشه بازگو می کنه.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.