فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم جلسه 3 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت دوم)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت دوم)

بچه ها امروز بقیه درس اول همون درس گلستان را میخواهیم صفر تا صد این درس را بیان کنیم.

تمامی آرایه های ادبی موجود در نثرها و ابیات را میخواهم براتون بیان کنم و تلمیح های و استعاره ها موجود را براتون شرح بدم و تمامی نکات دستوری را هم براتون شرح میدهم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.