فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت هفتم)، درس نهم: کویر (قسمت پنجم)

محمد بهمن بیگی از نویسندهای معاصره از عشایر فارسه ایل قشقایست او دوره کودکی و نوجوانیش رو پس پشت مینهد و داستانهای ایل قشقای رو در کتاب بخارای من ایل من مینویسه این کتاب نصرش روانه طنز امیزه خود بهمن بیگی در سال 1299 یا 1298 در فارس در ایل قشقای متولد شد در 11 اردیبهشت 1389 هم رو به نقاب خاک میکشه .

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.