فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت دوم)، درس هشتم: از پاریز تا پاریس (قسمت دوم)

رسیدیم به بخش پایانی درس هشتم، درس هشتم با از پاریز تا پاریس شروع میشه، برای استاد بنام دکتر باستانی پاریزی، آثاری رو اونجا براتون معرفی کردم، یه چندتا هم اینجا براتون معرفی کنم، چون آثارشون بسیار زیاده، تن آدمی شریف است، حماسۀ کویر، شاهنامه آخرش خوش است و پیر سبز پوشان، ایشون استاد تاریخ است و به گردن ایرانیان حق وافری داره، اما در پایان این درس به ابراهیم ادهم میرسیم، او در بلخ متولد میشه، در سال 100 و در سال 160 یا 161 هم وفات میکنه. از صوفیان و زاهدان و عارفان بنامیست و قبل از وارد صوفیه و عرفان شدنش ایشون امیر زاده بود، حاکم بود، بعداً وارد عرفان و تحولی که ایجاد میشه به عرفان و صوفیه وارد میشه. از جمله شاگردان ایشون، شاگردان مبرز ایشون شقیق بلخی ست، 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.