فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت چهارم)، درس پنجم: دماوندیه (قسمت دوم)

رسیدیم به قسمت دوم شعر دماوندیه که بسیار مهم و پر مطلبه، قالب این شعر رو بهتون گفتیم که این شعر، شعر قصیده است. قصیده هم میدونید که قافیه هاش، مصراع اول بیت اول، با تمام مصراع های دوم هم قافیه است و از یک سخاوت و استواری خاصی برخورداره. حداقل قصیده هم بچه ها از 14، 15 بیت شروع میشه تا هر مقدار که بخواید بدونید. این شعر بچه ها بدونید یک شعر سیاسیه، درد و ظلم حاکم بر جامعه رو بیان میکنه، مثل موش و گربۀ عبید زاکانی که اونم یه درد و رنج جامعۀ قرن هشتمی رو داره بیان میکنه. این شعر بدونید که ملک الشعرای بهار، دوتا دماوندیه داره، یک دماوندیه برای کوه وزوو هست، در جنوب ایتالیا، یک کوهی هست که زیاد مشهور نشد و شعر دومش که شعر دماوندیه است، این شهرت زیادی پیدا کرد، اون مربوط به دماوند خودمونه.