فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 24 - فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی (قسمت چهارم)، درس نهم: کویر (قسمت دوم)

رسیدیم به بخش دوم درس نهم، کویر از شریعتی، شریعتی از جمله کسانی است که در ارتقای فکری ایرانیان نقش بسزایی داشته، او آثار متعددی رو بررسی کرده، تو این بخش از یک نفر نام میبره، از کنستانتین، اینو براتون معرفی میکنم، دقت کنید بچه ها، کنستانتین ویرژیل گئورگیو یه نویسندۀ رمانیاییه، در 1916 در رمانی متولد میشه، در شهر نانس و در 22 ژوئن 1992 در پاریس روی در نقاب خاک میکشه، در گورستان پاسی در پاریس دفن میشه، رمان نویس بوده، نویسنده بوده، رمان هاش عبارتند از: ساعت 25، دومین شانس، گدایان معجزه، شلاق و از جمله کتابی که تو این درس ما ذکری از اون به میان رفت، این بود که محمد پیامبری که از نو باید شناخت.