فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) محمد صادقی

فیلم جلسه 2 - فصل یکم: ادبیات تعلیمی (قسمت اول)، درس یکم: شُکرِ نعمت (قسمت اول)

رسیدیم بچه ها به درس یکم، شُکرِ نعمت. این متن برای گلستان سعدیِ شیخ مصلح الدین شیرازی. میدونید که گلستان و بوستان در عرض دو سال تقریباً نوشته شد. این استاد چقدر توانمند بود در نثر و هم شعر. استاد بسیار بزرگی است، باید قدر اون را بدانیم و بر خود ببالیم. خدا رحمتش کنه

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.