فیلم ها صفر تا صد ادبیات فارسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: ادبیات پایداری (قسمت اول)، درس سوم، قسمت اول: آزادی

رسیدیم به فصل دوم، ادبیات پایداری. از جمله کسانی که ادبیات پایداری رو درش قلم فرسایی کردند، شعر گفتن و غزل گفتن، عارف قزوینی ست. عارف قزوینی در سال 1259 در قزوین بدنیا اومد. در سن 23 سالگی، با غزل هاش به مشروطیت کمک کرد و یار و غمخوار مشروطیت شد. مشروطه خواه شد و در 2 بهمن 1312 هم در سن 54 سالگی روی در نقاب خاک کشید و در آرامگاه بوعلی سینا، در همدان اونجا مدفون شد. ایشان از جمله کسایی ست که شعرش مملو از آزادی ست. آزادی خواهی ست، وطن خواهی ست. استبداد ستیزی ست. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم