صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم ها : 34
فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و یکم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/29| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به همون اصل ارشمیدوس و شناوری اینها باهمدیگه صحبت کنیم، میخوایم مثال هایی رو باهمدیگه حل کنیم که یک مقدا...
فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیستم)، شناوری و اصل ارشمیدس (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/28| آلاء
توی قسمت قبلی با نیروی شناوری و اصل ارشمیدوس اینا باهم دیگه شناختیمش چیه حالا میخوایم چنتا مثال خیلی خوب ازش حل کنیم که دستمون را...
فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نوزدهم)، شناوری واصل ارشمیدس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
تو این جلسه میخوایم که راجع به اصل ارشمیدس و شناوری با هم صحبت کنیم. مطالب اولیه رو میخوام خدمت شما بگم که چرا این نیرو به وجود م...
فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، نیروی وارد بر دیواره (مخصوص اساتید گرامی)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/27| آلاء
این جلسه میخوایم راجع به نیروی وارد بر دیواره رو کامل باهمدیگه بحث کنیم، طبیعتاً این قسمت رو دانش آموزان هیچ نیازی ندارند که ببین...
فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفدهم)، فشار در سیّالات، نیروی وارد بر دریچه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
تو این جلسه میخوایم که نکات تکمیلی راجع به لوله های U شکل، مانومترها رو باهم ببینیم، چندتا سؤال مهم برات آوردم، راجع به فشار پیما...
فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت شانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
توی این قسمت میخوایم راجع به بحث لوله های U شکل باهمدیگه صحبت کنیم و بحث لوله های U شکل رو تو این جلسه باهمدیگه میبندیم و تمومش م...
فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
تا اینجا راجع به فشار صحبت کردیم، فشار تو سیال رو قشنگ باهمدیگه بررسی کردیم، توی جلسۀ قبل راجع به مسائل U شکل باهمدیگه صحبت کردیم...
فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهاردهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به مسائل لولۀ U شکل صحبت کنیم، فشار سنج رو میخوایم باهمدیگه ببینیم، بچه ها خیلی این جلسه مهمه، چون که هم...
فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سیزدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به مبحث قبلی، بارومتر صحبت کنیم، چندتا مثال خیلی خوب شاید شکل هاشو تو ندیده باشی، یکم مفهومی میخوایم به ...
فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/20| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به فشارسنج هوا یا همون بارومتر، جوسنج، راجع به همۀ اینها میخوایم باهمدیگه صحبت کنیم، جلسۀ مهمیه، خیلی پی...
فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت یازدهم)، فشار در سیالات (قسمت ششم)، اصل پاسکال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
تو این قسمت میخوایم راجع به همون فشار سیالات، باهمدیگه بحث کنیم، یه نگاهی به اصل پاسکال دوباره باهم بندازیم و نکتۀ خیلی مهمی که ت...
فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دهم)، فشار در سیالات (قسمت پنجم)، اصل پاسکال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به همون فشار سیالات باهمدیگه بحث کنیم و راجع به اصل پاسکال که بسیار بسیار بسیار مهم هست باهمدیگه صحبت کن...
فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت نهم)، فشار در سیالات (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
ما تا اینجا چیکار کردیم راجع به فشار، ما تا اینجا فشار جامدات رو گفتیم، فشار سیالات رو گفتیم ولی تا به اینجای کار می گفتیم آقا مث...
فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هشتم)، فشار در سیالات (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/13| آلاء
توی این قسمت میخوایم راجع به همون چیزایی که تا الآن گفتیم، فشار جامدات، فشار سیالات، باهمدیگه مثال های یه کم کاربردی تر بزنیم، یه...
فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم)، فشار در سیالات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/12| آلاء
تو این قسمت میخوایم راجع به فشار سیالات یه مقدار بیشتر باهمدیگه کار کنیم،  روابطشونو ببینیم، تست های یه کم متنوع ترو ببینیم، اینک...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
تو این قسمت میخوایم راجع به مباحث تکمیلی فشار جامدات رو باهمدیگه ببینیم، یه چندتا تست باهمدیگه حل کنیم و وارد بحث مهم و مفهومی فش...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به مفاهیم فشار توی جامدات با همدیگه صحبت کنیم، تست هایی که فشار رو نسبتی در نظر می گیره، حداقل فشار و حد...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت چهارم)، مقدمات فشار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
توی این قسمت میخوایم راجع به فشار صحبت کنیم، اینکه فشار در جامدات چه جوریه، با چه فرمول هایی بدست میاد، مفصل میخوایم راجع به نیرو...
فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سوم)، اثر مویینگی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به مویینگی، اینکه نیروهای دگر چسبی و هم چسبی و اینها چه جوری قراره که توی مویینگی تأثیر بزارند، چه پارام...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به نیروهای بین مولکولی، دگرچسبی، هم چسبی، تر شوندگی، نیروی کشش سطحی اینکه چی میشه مثلاً نیرویی که بین شی...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول)، حالت های ماده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
میخوایم که فصل دوم، ویژگی های فیزیکی مواد رو باهمدیگه استارت بزنیم، خیلی فصل مهمیه بچه ها، شاید در ظاهر خیلی فرمول نداشته باشه، م...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
میخوایم کل فصل یک، فیزیک و اندازه گیری رو توی یک تخته خیلی سریع باهمدیگه مرور کنیم. تهیه جزوه صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی ج...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36

فیلم جلسه 10 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت دهم)، حل تست های فصل اول (قسمت پنجم) تست 32 الی 36

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
میخوایم تو این جلسه مثال هایی سخت از چگالی رو باهمدیگه حل کنیم و انشاللله فصل اول رو امروز تموم کنیم و از فصل بعدی شروع کنیم به ف...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31

فیلم جلسه 9 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت نهم)، حل تست های فصل اول (قسمت چهارم) تست 27 الی 31

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/6| آلاء
میخوایم بریم چندتا تست نسبتاً سخت تر و طولانی تر از مبحث چگالی رو باهمدیگه یادبگیریم. یه سری نکته قبلاً راجب حجم بهت گفته بودم، ی...
فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26

فیلم جلسه 8 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هشتم)، حل تست های فصل اول (قسمت سوم) تست 21 الی 26

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/29| آلاء
تو این قسمت میخوایم که راجع به خطای اندازه گیری، دقت اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی و خود مرتبه بزرگی بپردازیم و در آخر چند مثال...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20

فیلم جلسه 7 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت هفتم)، حل تست های فصل اول (قسمت دوم) تست 10 الی 20

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
با جلسه دوم حل تست ها و تمرین های فصل اول در خدمت شما هستیم. توی قسمت قبل از شماره 1 تا 9 رفتیم. الان از تست شماره 10 شروع میکنیم...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9

فیلم جلسه 6 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت ششم) حل تست های فصل اول (قسمت اول) تست 1 الی 9

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/23| آلاء
امروز میخوایم که باهمدیگه تمرین ها و تست های فصل یک رو باهمدیگه شروع کنیم، تو این قسمت تست ها مربوط به کمیت های فرعی و اصلی، بردا...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم)، چگالی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز با بحث ادامه چگالی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم چندتا مثال خوشگل از چگالی حلش کنیم، بحث نمودار توی چگالی هارو دا...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
تو این جلسه میخوایم قسمت آخر فصل سه یا همون چگالی رو باهمدیگه استارت بزنیم. تو این جلسه میخوایم راجع به چگالی، واحدهای چگالی، حجم...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امروز میخوایم کلی مثال جدید بگیم باهمدیگه، چیزایی که اصلا شاید تابحال نشنیده باشید. راجب وسایل اندازه گیری، دقت اندازه گیری، خطای...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
توی جلسه قبلی چیکار کردیم، اومدیم کمیت چیه، یکا چیه، یکاهای اصلی، کمیت های اصلی و اینارو گفتیم، حالا میخوایم توی این جلسه راجب وا...
فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت چهارم) چگالی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
با اولین جلسه از فیزیک دهم در خدمت شما هستیم، فصل اول، قسمت اول، راجب واحدها داره صحبت میکنه، کمیت چیه، یکا چیه، کمیت اصلی چیه، ی...
فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم

فیلم جلسه 0 - صفر پلاس، مروری بر علوم سال های هفتم، هشتم و نهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
میخوایم که همین جلسه، باهمدیگه یه نگاهی به علوم شما توی متوسطۀ اول (هفتم، هشتم و نهم) بندازیم. ببین توی علوم شما، توی متوسطه اول،...
فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم

فیلم معرفی مباحث صفر تا صد فیزیک سال دهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
امسال قرار هست که فیزیک سال دهم رو چه برای بچه های ریاضی، چه برای بچه های تجربی باهمدیگه بصورت خیلی مفصل و مفهومی باهمدیگه کار کن...