فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 3 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت سوم) نماد علمی، خطا و دقت اندازه گیری، تخمین مرتبۀ بزرگی

امروز میخوایم کلی مثال جدید بگیم باهمدیگه، چیزایی که اصلا شاید تابحال نشنیده باشید. راجب وسایل اندازه گیری، دقت اندازه گیری، خطای اندازه گیری، وسیله های مدرج، درجه بندی شده، یا احیاناً دیجیتال، میخوایم راجب رقم های بامعنا صحبت کنیم، رقم های غیرقطعی، رقم غیرقطعی، تخمین مرتبۀ بزرگی، همۀ اینهارو میخوایم باهمدیگه حل کنیم، ببینیم چجوریه، مثال هاشو باهمدیگه حل کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم