فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم)، نیروهای بین مولکولی

تو این جلسه میخوایم راجع به نیروهای بین مولکولی، دگرچسبی، هم چسبی، تر شوندگی، نیروی کشش سطحی اینکه چی میشه مثلاً نیرویی که بین شیشه و مایع هست بیشتر از مایع و مایع میشه، کلاً میخوایم راجع به اینها باهمدیگه بحث کنیم، اینکه چی میشه مثلاً یه حشره روی آب میتونه وایسه، در حالی که چگالیش از آب بیشتره، میخوام راجع به تک تک اینها باهمدیگه بحث کنیم، دست به کتاب میخوایم ریز به ریز بخونیم و مورد بررسی قرار بدیم. بریم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم