فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پانزدهم)، لولۀ U شکل و فشارسنج (مانومتر) (قسمت دوم)

تا اینجا راجع به فشار صحبت کردیم، فشار تو سیال رو قشنگ باهمدیگه بررسی کردیم، توی جلسۀ قبل راجع به مسائل U شکل باهمدیگه صحبت کردیم، تو این جلسه میخوایم مفصل تر راجع به لوله های U شکل باهمدیگه صحبت کنیم، مثال های یه مقدار سخت تر، وقتی که سطح مقطع باهمدیگه برابر نباشند، راجع به اینها میخوایم باهمدیگه بررسی کنیم، مثال هایی که بعضی هاش آسونه، بعضی هاش هم مفهومیه رو میخوایم باهمدیگه ببینیم.

آرشآرش