فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوازدهم)، فشارسنج هوا، بارومتر (قسمت اول)

تو این جلسه میخوایم راجع به فشارسنج هوا یا همون بارومتر، جوسنج، راجع به همۀ اینها میخوایم باهمدیگه صحبت کنیم، جلسۀ مهمیه، خیلی پیچیده نیست، باید مفهومش رو باهمدیگه درک کنیم، تبدیل ثانتیمتر جیوه به پاسکال رو داریم، آزمایششو میخوایم باهم ببینیم چه جوریه، دست به قلم بشو، حتماً مثال هایی که من برات حل میکنم خودت هم حل کن که بتونی از پس سؤال ها بربیای، بریم.