فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 2 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت پنجم) چگالی (قسمت دوم)

توی جلسه قبلی چیکار کردیم، اومدیم کمیت چیه، یکا چیه، یکاهای اصلی، کمیت های اصلی و اینارو گفتیم، حالا میخوایم توی این جلسه راجب واحدها و تبدیل واحدها باهمدیگه صحبت کنیم، تبدیل های بزرگ کننده و تبدیل های کوچیک کننده، چندتا هم مثال میخوایم باهمدیگه حل کنیم، که ببینیم توان توی واحد چه اتفاقی براش میوفته و مثال های مهمی رو میخوایم با همدیگه حل کنیم. تبدیل لیتر و سانتی متر مکعب و سی سی و اینهارو میخوایم باهمدیگه داشته باشیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم