فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)

 فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی ام)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت هفتم)، حل تست های 63 تا 65

تو این جلسه میخوایم به ادامۀ حل تست ها باهمدیگه بپردازیم، سؤال های نسبتاً خوبی رو باهم داریم، به حل خود سؤال ها اکتفا نمی کنیم، مبحث رو کامل باز قراره باهم مرور کنیم، نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع، نیروی وارد بر سطح، نیروی وارد بر جداره، همۀ اینها رو میخوایم باهمدیگه مرور کنیم و یاد بگیریم، قبل از اینکه من سؤال رو حل کنم، حتماً خودت دست به قلم شو که ایشاالله بترکونی.