فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 46 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)

فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت سی و پنجم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت دوازدهم)، حل تست های 81 تا 84

تو این جلسه میخوایم راجع به ادامۀ تست های فشار رو بریم جلو، مفاهیم اولیۀ فشار، فشار در سیال، لوله های U شکل و همۀ اینهارو میخوایم باهمدیگه کار کنیم، خودت حتماً قبلش دست به قلم شو که وقتی من سؤال رو برات حل کردم، خودت قطعاً قبلش روی سؤال یک فکری کرده باشی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم