فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)، فشار در جامدات (قسمت اول)

تو این جلسه میخوایم راجع به مفاهیم فشار توی جامدات با همدیگه صحبت کنیم، تست هایی که فشار رو نسبتی در نظر می گیره، حداقل فشار و حداکثر فشار و فشار در اجسام همگن، منشوری، اینکه همگن چیه، منشوری چیه، میخوایم راجع به این ها با همدیگه صحبت کنیم و مثال های مختلفی رو با همدیگه حل کنیم، بریم که خیلی کار داریم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم