فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 36 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)

 فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و پنجم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت دوم)، حل تست های 23 تا 37

به جلسۀ دوم از حل تست های فصل دوم رسیدیم، میخوایم راجع به نیروهای دگرچسبی، نیروی هم چسبی، اثر مویینگی، کشش سطحی، میخوایم راجع به همه اینها باهمدیگه تست حل کنیم، امیدوارم دیگه این مطالب کاملاً  برات جا بیوفته، بببین دیگه هر سؤالی تو هر آزمون آزمایشی بوده برات گیرآوردم دیگه یاد بگیر تموم شه بره دیگه، مطلب آسونه. بریم، فقط قبلش خودت فکر کن لطفاً.