فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 11 - فصل اول: فیزیک و اندازه گیری (قسمت یازدهم)، در یک نگاه

لینک های مستقیم دانلود این فیلم