فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت ششم)، فشار در جامدات (قسمت دوم)، فشار در سیالات (قسمت اول)

تو این قسمت میخوایم راجع به مباحث تکمیلی فشار جامدات رو باهمدیگه ببینیم، یه چندتا تست باهمدیگه حل کنیم و وارد بحث مهم و مفهومی فشار در سیالات بشیم، یه مقدمه ای رو راجع به فشار در سیالات می گیم و مواردشو باهمدیگه می بینیم و اگه فرصت بشه تو همینجا چندتا تست باهمدیگه حل می کنیم و در قسمت های بیشتر خیلی با تمرکز بیشتر راجع به فشار سیالات و فشاری که مایع داره به ظرف وارد میکنه باهمدیگه صحبت می کنیم، یادت نره که باید باید باید دست به قلم بشی، همۀ نکته هارو بنویسی، خودت سعی کنی سؤال هارو حل کنی و روشون حتماً حتماً فکر کنی.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم