فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 37 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)

فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و ششم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت سوم)، حل تست های 38 تا 48

توی قسمت تست های فصل دوم، ویژگی های فیزیکی مواد هستیم و داریم اونهارو باهمدیگه کار می کنیم، تو این جلسه میخوایم راجع به مویینگی و لوله های مویین و جیوه و آب و ببینیم گر روغنی بشه چه شکلی میشه، چه اتفاقی میوفته، باهمدیگه کامل صحبت کنیم. چندتا تست باهمدیگه ببینیم بحث مویینگی و نیروهای بین مولکولی و همه رو باهمدیگه جمعش کنیم ایشاالله از جلسۀ بعدی باهمدیگه بحث فشار رو استارت بزنیم.