فیلم ها صفر تا صد فیزیک دهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد رضا یاری

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)

 فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت بیست و نهم)، حالت های ماده، نیروهای بین مولکولی (قسمت ششم)، حل تست های 59 تا 62

تو این جلسه میخوایم باهمدیگه ادامۀ تست های فصل دوم رو حل کنیم، یه مختصر مروری بر قضیۀ سطح شیبدار باهمدیگه داشته باشیم که منم میدونم از کتاب شما حذف شده ولی من اصرار دارم که یاد بگیرید، چون احتمال طرح سؤال اینکه مفهوم از شما بخوان، هست تو این قضیه و بحث فشار در جامدات رو میخوایم باهمدیگه سؤال حل کنیم و فشار در سیالات رو باز باهمدیگه حل می کنیم مثال هاشو، فقط باز هم تأکید می کنم قبل از اینکه من سؤال هارو حل کنم حتماً خودتون دست به قلم شده باشید.